BelRAI Long Term Care Facilities

Het BelRAI Long Term Care Facilities (LTCF) instrument maakt een uitgebreide beoordeling van het functioneren van een persoon met langdurige en complexe zorgnoden in een residentiële voorziening mogelijk. Het LTCF instrument stelt de zorgverleners en het zorgteam in staat om het niveau van het fysiek, psychisch, cognitief en sociaal functioneren van een persoon op een uniforme en systematische manier doorheen de tijd op te volgen.

Ter voorbereiding van de grootschalige implementatie van BelRAI LTCF als zorgplannings- en financieringsinstrument binnen de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen, wordt momenteel een pilootproject gerealiseerd. Het pilootproject zal de randvoorwaarden en de juridische en technische uitdagingen in kaart brengen ter ontwikkeling van een volledig implementatietraject voor BelRAI LTCF in Vlaanderen.

Doelgroep en sector

Het BelRAI LTCF instrument kan gebruikt worden bij volwassenen met complexe zorgnoden in een residentiële voorziening voor chronische zorg. In 2022 zal het BelRAI LTCF instrument geïmplementeerd worden in de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen.

Doelstelling

De resultaten van een BelRAI LTCF beoordeling ondersteunen zorgverleners bij de realisatie van een kwaliteitsvol zorgplan op maat van een persoon met een complexe zorgnood die verblijft in een residentiële voorziening. De resultaten geven een globaal beeld van de gezondheid en zorgnoden van een persoon (via verschillende zorgschalen) en detecteren ook domeinen waarbij het functioneren van de persoon verbeterd kan worden of waarbij preventief acties genomen kunnen worden opdat het functioneren niet (verder) achteruit zou gaan (Clinical Assessment Protocols of CAP's).

De zorgschalen en CAP’s die berekend worden in een BelRAI LTCF beoordeling geven informatie weer over het functioneel presteren, de cognitie en geestelijke gezondheid en het sociaal leven van een persoon, en detecteren mogelijke klinische aandachtspunten. Bovendien gaan eerdere BelRAI beoordelingen niet verloren en is de meest recente informatie over het functioneren beschikbaar.

Bij het realiseren van een kwaliteitsvol zorgplan is het belangrijk om naast de informatie verkregen via de BelRAI beoordeling ook rekening te houden met de wensen en behoeften van de persoon en eventuele andere relevante informatie (bv. specifieke diagnostische gegevens). BelRAI LTCF draagt bij tot meer persoonsgerichte zorg en het vereenvoudigen van de informatie-uitwisseling tussen verschillende zorgverleners en
-organisaties. Uiteraard kan informatie enkel gedeeld worden met toestemming van de persoon.

In de toekomst kan BelRAI LTCF aangewend worden voor rechtentoekenning in kader van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Opleiding

Om BelRAI LTCF op een correcte en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk, is het essentieel en verplicht om een opleiding te volgen. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek organiseert momenteel uitsluitend trainersopleidingen voor medewerkers van de woonzorgcentra die deelnemen aan het pilootproject.

Wil je graag op de hoogte gebracht worden over de toekomstige trainersopleidingen van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek? Schrijf je dan zeker in voor de nieuwsbrief.

Handleiding

De documentatie ter ondersteuning bij het gebruik van de BelRAI LTCF wordt ter beschikking gesteld aan alle opgeleide zorgverleners en trainers. Wanneer je een opleiding gevolgd hebt, kan je de documentatie raadplegen via het vormingsportaal.