BelRAI-Sociaal Supplement

Het BelRAI-Sociaal Supplement peilt specifiek naar de sociale context, de informele zorg en de leefomstandigheden van een persoon. Het Sociaal Supplement is bedoeld als aanvulling op de andere BelRAI-instrumenten die eerder focussen op het fysiek, cognitief, psychisch en sociaal functioneren van de persoon zelf. Het supplement brengt de complexiteit van iemands zorgnoden nog beter in kaart en wordt steeds gebruikt in combinatie met een ander BelRAI-instrument (bv. BelRAI-Screener of Home Care).

Doelgroep en sector

Bij de diensten gezinszorg maakt het BelRAI-Sociaal Supplement samen met de BelRAI-Screener, verplicht deel uit van het sociaal onderzoek sinds januari 2023.

Doelstelling

De voornaamste doelstelling van het BelRAI-Sociaal Supplement is extra informatie verkrijgen over de sociale context van een persoon met een zorgnood, gezien het belang hiervan bij het uitwerken van een kwaliteitsvol zorgplan op maat. In het supplement wordt er gepeild naar de woonomgeving, de maatschappelijke participatie, het psychosociaal welzijn van de persoon en de mantelzorg en steun die de persoon ontvangt.

Opleiding

Om het Sociaal Supplement op een correcte en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk is het essentieel en verplicht om een opleiding te volgen.