BelRAI Sociaal Supplement

Het Sociaal Supplement peilt specifiek naar de sociale context, de informele zorg en de leefomstandigheden van een persoon. Het Sociaal Supplement is bedoeld als aanvulling op de andere BelRAI instrumenten die eerder focussen op het fysiek, cognitief, psychisch en sociaal functioneren van de persoon zelf. Het supplement brengt de complexiteit van iemands zorgnoden nog beter in kaart en wordt steeds gebruikt in combinatie met een ander BelRAI instrument (bv. BelRAI Screener of Home Care).

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is sinds eind 2016 bezig met een onderzoek waarin het Sociaal Supplement wordt ontwikkeld en getest inzake de toepasbaarheid ervan in de gezinszorg, aanvullende thuiszorg en andere welzijnsvoorzieningen. Daarnaast worden ook de psychometrische eigenschappen van het supplement geanalyseerd. Momenteel zit het onderzoek in de eindfase.

Doelgroep en sector

Het Sociaal Supplement is een waardevolle aanvulling bij alle BelRAI instrumenten en is bijgevolg geschikt voor een brede en diverse doelgroep.

Doelstelling

De voornaamste doelstelling van het Sociaal Supplement is extra informatie verkrijgen over de sociale context van een persoon met een zorgnood, gezien het belang hiervan bij het uitwerken van een kwaliteitsvol zorgplan op maat. In het supplement wordt er gepeild naar de woonomgeving, de maatschappelijke participatie, het psychosociaal welzijn van de persoon en de informele zorg en steun die de persoon ontvangt.
Er wordt momenteel onderzocht of het Sociaal Supplement in de toekomst kan bijdragen aan de rechtentoekenning van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Opleiding

Om het Sociaal Supplement op een correcte en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk, is het essentieel en verplicht om een opleiding te volgen. Aangezien het supplement zich nog in een onderzoeksfase bevindt, is er nog geen trainersopleiding beschikbaar.


Wil je graag op de hoogte gebracht worden over de toekomstige trainersopleidingen van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek? Schrijf je dan zeker in voor de nieuwsbrief.

Handleiding

De documentatie ter ondersteuning bij het gebruik van het BelRAI Sociaal Supplement wordt in de toekomst ter beschikking gesteld aan de opgeleide trainers en zorgverleners. Wanneer je een opleiding gevolgd hebt, kan je de documentatie raadplegen via het vormingsportaal.