Handleidingen Vlaams BelRAI Platform

Handleiding

In de handleiding Vlaams BelRAI Platform worden alle functionaliteiten van de applicatie toegelicht. Dit document is onderhevig aan wijzigingen gezien het platform nog regelmatig wordt aangepast. Kijk daarom steeds na of je de recentste versie (oktober 2022) ter beschikking hebt.

Webpagina's

Gebruik de recentste versie van Google Chrome of Microsoft Edge als internetbrowser.

  • Demo-omgeving: http://belrai-vl-webapp-demo.int.pub.vascloud.be/

    Als BelRAI trainer ontvang je, van jouw erkende opleidingsinstantie, een persoonlijke login voor de demo-omgeving waar meerdere gebruikers aan gekoppeld zijn. Als BelRAI Trainer opgeleid voor 1 januari 2022 kan je via volgende procedure (van het VAZG) een eigen login - alsook deze voor jouw indicatiestellers - aanvragen via dit sjabloon.

Demonstratievideo's

In onderstaande instructiefilmpjes worden de verschillende functionaliteiten van het Vlaams BelRAI Platform gedemonstreerd:

  • Demo 1 beschrijft hoe je een nieuwe zorgbehoevende toevoegt en een BelRAI beoordeling aanmaakt en indient.

  • Demo 2 verdiept verder in een aantal functionaliteiten: de nog openstaande beoordelingen (taken - drafts), het afwerken van een concept en het raadplegen van de laatste antwoorden.

  • Demo 3 toont hoe je een nieuwe zorgrelatie aanmaakt voor een zorgbehoevende persoon (NON-COT).

  • Demo 4 beschrijft de verschillende stappen om een BelRAI beoordeling offline aan te maken en te synchroniseren.
    Opgelet! De synchronisatie dient te gebeuren op hetzelfde toestel waarop je de offline BelRAI-beoordeling invulde.