Starten met BelRAI

Via het BelRAI Protocolakkoord dat in maart 2018 goedgekeurd werd, engageren de federale overheid en de deelstatenregeringen zich om BelRAI te implementeren in de zorgsectoren.

Elke zorgverlener of -organisatie die wil starten met BelRAI en BelRAI in de dagelijkse werking wil implementeren dient voorafgaand enkele essentiƫle randvoorwaarden te realiseren betreffende

  • Toegangsrechten en informatiebeveiliging

  • Privacy en beroepsgeheim

  • Software

  • Opleiding

BelRAI is toegankelijk voor erkende beoefenaars van een officieel zorgberoep in Belgiƫ. Op Vlaams niveau werd een uitbreiding op deze lijst van erkende beoefenaars wettelijk vastgelegd, waardoor bijv. ook zorgkasmedewerkers en indicatiestellers van de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds toegang kunnen krijgen tot BelRAI.

Bovendien kan een zorgverlener enkel BelRAI-inschalingen raadplegen van personen waarmee hij of zij een zorg- of therapeutische relatie heeft. Het is uiteraard ook in de context van BelRAI een vereiste om de richtlijnen rond privacy en beroepsgeheim te respecteren. Daarnaast is het nodig te beschikken over passende software waarin de BelRAI-inschaling ingevuld kan worden en is het volgen van een erkende opleiding noodzakelijk om op een correcte en betrouwbare manier met de BelRAI-instrumenten aan de slag te gaan.

Lees hier de informatie specifiek voor individuele zorgverstrekkers:

Lees hier de informatie specifiek voor zorgorganisaties:

MIJLPALEN

De Vlaamse overheid heeft ervoor gekozen om BelRAI te implementeren in de Vlaamse zorgsectoren in het kader van de Vlaamse sociale bescherming.