Contacteer ons

Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw
Kortrijksesteenweg 405
9000 Gent
belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be
www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft als doel de kwaliteit van diagnostiek in Vlaanderen te ondersteunen en te verbeteren. Kwaliteitsvolle diagnostiek is de fundamentele basis voor de realisatie van kwaliteitsvolle zorg. Een kwaliteitsvol diagnostisch proces moet dan ook leiden tot een diepgaand, gecontextualiseerd, interactioneel en holistisch beeld van de persoon die zich aanmeldt met een vraag naar zorg of ondersteuning.

De opdracht van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek bestaat uit onderzoek, advies, opleiding en kennisdeling. Zo neemt het centrum een adviserende rol op in verschillende stuurgroepen die de ontwikkeling van diagnostische instrumenten in Vlaanderen opvolgen. Daarnaast is het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek ook bevoegd om zelf onafhankelijk onderzoek uit te voeren of om de coördinatie waar te nemen van onderzoeksprojecten die diagnostische protocollen en instrumenten ontwikkelen of herwerken. Ook staat het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek mee in voor de begeleiding van en intervisie met diagnostici en hulpverleners die gebruik maken van gevalideerde diagnostische instrumenten, zowel binnen welzijn, zorg, gezondheid als onderwijs.

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek handelt in partnerschap met het Departement Zorg van de Vlaamse overheid, het Agentschap Opgroeien en het Agentschap voor de Vlaamse Sociale Bescherming. Ook werkt het centrum samen met verschillende instanties binnen welzijn, zorg, gezondheid, onderwijs en welzijn, met testuitgevers en verschillende wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en verenigingen voor het introduceren van nieuwe instrumenten in het diagnostisch werkveld.

Sinds 2018 staat het Kwaliteitscentrum in opdracht van de Vlaamse overheid mee in voor de voorbereiding van de implementatie van BelRAI in de zorgsectoren van de Vlaamse sociale bescherming. Het Kwaliteitscentrum focust binnen dit traject voornamelijk op vorming, het verspreiden van kennis, het ontwikkelen van expertise en het creëren van een draagvlak voor BelRAI bij de diverse zorgactoren.

Team

Het BelRAI-team van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek bestaat uit 6 medewerkers die zich, onder leiding van directeur dr. Julie De Ganck, specifiek inzetten voor de implementatie van BelRAI in Vlaanderen.

Cynthia Van Gampelaere behaalde een doctoraat in de Psychologie. Naast haar deeltijdse functie als wetenschappelijk medewerker binnen het domein jeugdhulp zet zij zich ook deeltijds in voor het BelRAI opleidingstraject, met een focus op de BelRAI-Home Care.

Florian Wauters behaalde een Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg. Florian focust zich op het vormings- en attesteringstraject van de BelRAI-Home Care voor de thuiszorg in Vlaanderen.

Patricia Dewaele behaalde een Professionele Bachelor Klinische Scheikunde en een Getuigschrift Dermato-cosmetologie. Ze focust zich op het vormings- en attesteringstraject van de BelRAI-Screener en het BelRAI-Sociaal Supplement.

Liesbeth Verdonck behaalde een Master in de Farmaceutische wetenschappen. Liesbeth focust zich op het vormings- en attesteringstraject van de BelRAI-Long Term Care Facilities voor Vlaamse Woonzorgcentra.

Femke Cathelyn behaalde een doctoraat in de Psychologie. Femke focust zich op het vormings- en attesteringstraject van de BelRAI-Long Term Care Facilities voor Vlaamse Woonzorgcentra.

Kaat De Gendt behaalde een Master in de Orthopedagogische Wetenschappen. Ze concentreert zich op het vormings- en attesteringstraject van de BelRAI-Long Term Care Facilities voor Vlaamse Woonzorgcentra en van de BelRAI-Screener en het BelRAI-Sociaal Supplement.

Eefje Claerhout behaalde een Master in de Communicatiewetenschappen. Naast haar deeltijdse functie als communicatiemedewerker zet zij zich ook deeltijds in als projectmedewerker inzake kennisdeling over BelRAI, hierbij legt ze zich toe op de blijvende ontwikkeling van het BelRAI kennis- en vormingsportaal.