Contacteer ons

Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw
Kortrijksesteenweg 405
9000 Gent
[email protected]
www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft als doel de kwaliteit van diagnostiek in Vlaanderen te ondersteunen en te verbeteren. Kwaliteitsvolle diagnostiek is de fundamentele basis voor de realisatie van kwaliteitsvolle zorg. Een kwaliteitsvol diagnostisch proces moet dan ook leiden tot een diepgaand, gecontextualiseerd, interactioneel en holistisch beeld van de persoon die zich aanmeldt met een vraag naar zorg of ondersteuning.

De opdracht van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek bestaat uit onderzoek, advies, opleiding en kennisdeling. Zo neemt het centrum een adviserende rol op in verschillende stuurgroepen die de ontwikkeling van diagnostische instrumenten in Vlaanderen opvolgen. Daarnaast is het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek ook bevoegd om zelf onafhankelijk onderzoek uit te voeren of om de coördinatie waar te nemen van onderzoeksprojecten die diagnostische protocollen en instrumenten ontwikkelen of herwerken. Ook staat het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek mee in voor de begeleiding van en intervisie met diagnostici en hulpverleners die gebruik maken van gevalideerde diagnostische instrumenten, zowel binnen welzijn, zorg, gezondheid als onderwijs.

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek handelt in partnerschap met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid, het Agentschap Opgroeien en het Agentschap voor de Vlaamse Sociale Bescherming. Ook werkt het centrum samen met verschillende instanties binnen welzijn, zorg, gezondheid, onderwijs en welzijn, met testuitgevers en verschillende wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en verenigingen voor het introduceren van nieuwe instrumenten in het diagnostisch werkveld.

Sinds 2018 staat het Kwaliteitscentrum in opdracht van de Vlaamse overheid mee in voor de voorbereiding van de implementatie van BelRAI in de zorgsectoren van de Vlaamse sociale bescherming. Het Kwaliteitscentrum focust binnen dit traject voornamelijk op vorming, het verspreiden van kennis, het ontwikkelen van expertise en het creëren van een draagvlak voor BelRAI bij de diverse zorgactoren.

Team

Het BelRAI-team van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek bestaat uit 6 medewerkers die zich, onder leiding van directeur Julie De Ganck, specifiek inzetten voor de implementatie van BelRAI in Vlaanderen.

Julie Descamps behaalde een Professionele Bachelor Sociaal Werk. Zij geeft samen met de andere collega’s vorm aan het opleidings- en attesteringtraject van zorgverleners die met BelRAI aan de slag gaan. Ze legt zich specifiek toe op de ingebruikname van de BelRAI Screener in Vlaanderen.

Jasmine Van Regenmortel behaalde een Master in de Ergotherapeutische Wetenschappen. Jasmine focust zich op het vormingstraject van BelRAI Long Term Care Facilities voor Vlaamse Woonzorgcentra in het kader van het LTCF pilootproject.

Amanda Clauwaert behaalde een doctoraat in de Psychologie. Net als haar collega Jasmine focust zij zich op het vormings- en attesteringstraject van de BelRAI Long Term Care Facilities voor de Vlaamse Woonzorgcentra.

Nathalie Schouppe behaalde een doctoraat in de Psychologie. Naast haar deeltijdse functie als wetenschappelijk medewerker binnen het domein jeugdhulp zet zij zich ook deeltijds in voor het BelRAI opleidingstraject, met een focus op BelRAI Screener, BelRAI Sociaal Supplement en BelRAI Home Care.

Cynthia Van Gampelaere behaalde een doctoraat in de Psychologie. Net als haar collega Nathalie zet ze haar deeltijds in als wetenschappelijk medewerker binnen het domein jeugdhulp en deeltijds voor het BelRAI opleidingstraject, met een focus op BelRAI Screener, BelRAI Sociaal Supplement en BelRAI Home Care.

Dorothee De Ganck behaalde een Master in de Klinische Psychologie. Als projectmedewerker inzake kennisdeling over BelRAI legt ze zich toe op de ontwikkeling van het BelRAI kennis- en vormingsportaal.