BelRAI Screener

De BelRAI Screener is een verkort instrument dat peilt naar het niveau van functioneren van een volwassen persoon op vijf domeinen:

  1. Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL)

  2. Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven (IADL)

  3. Cognitieve problemen

  4. Psychische problemen

  5. Gedragsproblemen

Doelgroep en sector

De BelRAI Screener kan gebruikt worden bij volwassenen die professionele thuiszorg ontvangen. In Vlaanderen zal de BelRAI Screener in 2021 geïmplementeerd worden bij de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de Welzijnsverenigingen.

Doelstelling

Omdat niet elke persoon met zorgbehoeften nood heeft aan een uitgebreide BelRAI beoordeling werd de BelRAI Screener ontwikkeld. De Screener onderzoekt bij wie een volledige beoordeling wél aangewezen is. Daarnaast wordt in Vlaanderen vanaf 2021 de BelRAI Screener ook ingezet als inschalingsinstrument om te bepalen wie recht heeft op een tegemoetkoming in het kader van de Vlaamse sociale bescherming.

Opleiding

Om de BelRAI Screener op een correcte en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk, is het essentieel en verplicht om een opleiding te volgen. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek organiseert BelRAI Screener trainersopleidingen voor zorgverleners van Vlaamse zorgvoorzieningen die vanaf 2021 de BelRAI Screener dienen te implementeren in hun voorziening. Er wordt gewerkt via een train de trainer model, dit betekent dat het Kwaliteitscentrum zorgverleners tijdens enkele opleidingsdagen opleidt tot trainers en daaropvolgend permanent intervisiemomenten aanbiedt. Het is de bedoeling dat een trainer na het volgen van de opleiding de BelRAI Screener kan gebruiken in de praktijk en in staat is om collega-zorgverleners op te leiden in het correct en betrouwbaar gebruiken van het instrument. Daarnaast staat de trainer ook in voor het opbouwen van expertise over de BelRAI Screener binnen de eigen organisatie.


Wil je graag op de hoogte gebracht worden over de toekomstige trainersopleidingen van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek? Schrijf je dan zeker in voor de nieuwsbrief.

Handleiding

De documentatie ter ondersteuning bij het gebruik van de BelRAI Screener wordt ter beschikking gesteld aan alle opgeleide zorgverleners en trainers. Wanneer je een BelRAI opleiding gevolgd hebt, kan je de documentatie raadplegen via het vormingsportaal.