BelRAI Screener

De BelRAI Screener is een verkort instrument dat peilt naar het niveau van functioneren van een volwassen persoon op vijf domeinen:

  1. Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL)

  2. Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven (IADL)

  3. Cognitieve problemen

  4. Psychische problemen

  5. Gedragsproblemen

Doelgroep en sector

De BelRAI Screener kan gebruikt worden bij volwassenen die professionele thuiszorg ontvangen. In Vlaanderen is de BelRAI Screener geïmplementeerd bij de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de Welzijnsverenigingen.

Doelstelling

Omdat niet elke persoon met zorgbehoeften nood heeft aan een uitgebreide BelRAI beoordeling werd de BelRAI Screener ontwikkeld. De Screener onderzoekt bij wie een volledige beoordeling wél aangewezen is. Daarnaast wordt in Vlaanderen sinds 2021 de BelRAI Screener ook ingezet als inschalingsinstrument om te bepalen wie recht heeft op een tegemoetkoming in het kader van de Vlaamse sociale bescherming.

Opleiding

Om de BelRAI Screener op een correcte en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk is het essentieel en verplicht om een opleiding te volgen.