BelRAI-Screener

De BelRAI-Screener is een verkort instrument dat peilt naar het niveau van functioneren van een volwassen persoon op vijf domeinen:

  1. Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL)

  2. Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven (IADL)

  3. Cognitieve problemen

  4. Psychische problemen

  5. Gedragsproblemen

Doelgroep en sector

De BelRAI-Screener kan gebruikt wordt in de thuiszorg en in de ouderenzorg. In de thuiszorg is de BelRAI-Screener geïmplementeerd bij de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de Welzijnsverenigingen.

Doelstelling

De BelRAI-Screener stelt de zorgverlener in staat om een eerste inschatting te maken van de zorgnoden van een persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, en geeft een indicatie of de persoon nood heeft aan een uitgebreide BelRAI-inschaling. De BelRAI-Screener maakt ook deel uit van het sociaal onderzoek, samen met het BelRAI-Sociaal Supplement. Bovendien wordt de BelRAI-Screener ook ingezet als inschalingsinstrument om te bepalen wie recht heeft op een zorgbudget in het kader van de Vlaamse sociale bescherming.

Opleiding

Om de BelRAI-Screener op een correcte en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk is het essentieel en verplicht om een opleiding te volgen.