Handleidingen vormingsportaal

Voor een optimale weergave van het kennis- en vormingsportaal dien je te beschikken over de nieuwste versie van een van de volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari of Microsoft Edge.

Onderaan deze pagina kunnen verschillende handleidingen* over het gebruik van het vormingsportaal geraadpleegd worden.

Het vormingsportaal werkt met verschillende gebruikersrollen (of accounts):

 • Verantwoordelijke van de organisatie

 • Trainers

 • Zorgverleners

In de handleiding 'Algemene principes' wordt het verschil tussen de drie gebruikersrollen toegelicht. Daarnaast is er per gebruikersrol een uitgebreide handleiding beschikbaar waarin alle functionaliteiten uiteengezet worden.
Het is raadzaam eerst de 'Algemene principes' door te nemen, vooraleer je een handleiding over een specifieke gebruikersrol (verantwoordelijke, trainer of zorgverlener) raadpleegt.

* Alle namen en e-mailadressen gebruikt als voorbeeld in de handleidingen of demo's zijn fictief.

Registraties in het kader van de 'Trainersopleiding BelRAI'

We raden aan in de eerste fase enkel de organisatie/verantwoordelijke en de trainers te registreren op het vormingsportaal.
Het registreren van de zorgverleners (door de trainers OF de verantwoordelijke) kan op een later tijdstip. De trainers krijgen hierover de nodige uitleg tijdens de trainersopleiding van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

Problemen met de e-learning of het Vlaams BelRAI Platform

Werk je in Microsoft Edge en merk je bij het doorlopen van de e-learning of het werken met het Vlaams BelRAI Platform vreemde zinsconstructies op? Lijkt het alsof er vertalingen gebeurden vanuit het Engels naar het Nederlands? Voer dan een van de procedures uit beschreven in dit document.

Handleiding: Algemene principes

In de handleiding 'Algemene principes' worden de verschillende gebruikersrollen en scenario's toegelicht.

Voor een optimale weergave van het kennis- en vormingsportaal dien je te beschikken over de nieuwste versie van een van de volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari of Microsoft Edge.

Handleiding: Verantwoordelijke organisatie

In de handleiding 'Verantwoordelijke organisatie' worden alle functionaliteiten die de verantwoordelijke kan beheren op het vormingsportaal toegelicht.

Daarnaast kan je de instructiefilmpjes bekijken waarin de belangrijkste functies gedemonstreerd worden:

 • Demo 1 geeft een algemene inleiding en legt uit hoe je als verantwoordelijke de gegevens van de 'Organisatie' kan wijzigen.

 • Demo 2 licht het beheer van 'Trainers' toe en toont o.a. hoe je als verantwoordelijke een trainer kan toevoegen aan de organisatie.

 • Demo 3 illustreert, analoog aan demo 2, het beheer van de 'Zorgverleners' door de verantwoordelijke van de organisatie.

 • Demo 4 geeft meer uitleg over het beheer van de 'Trainingen' door de verantwoordelijke van de organisatie.

 • Demo 5 verduidelijkt hoe je als 'Verantwoordelijke van de organisatie' de eigen gegevens kan wijzigen.

Voor een optimale weergave van het kennis- en vormingsportaal dien je te beschikken over de nieuwste versie van een van de volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari of Microsoft Edge.

Handleiding: (Externe) trainer

In de Handleiding 'Trainer' en Handleiding 'Externe trainer' worden alle functionaliteiten die de trainer of externe trainer kan beheren op het vormingsportaal toegelicht.

Daarnaast kan je de instructiefilmpjes bekijken waarin de belangrijkste functies voor een trainer gedemonstreerd worden:

 • Demo 1 geeft een algemene inleiding en legt uit hoe je als trainer kan inschrijven voor een trainersopleiding of intervisie en hoe je de BelRAI documentatie kan raadplegen.

 • Demo 2 licht het beheer van zorgverleners toe en toont hoe je als trainer een zorgverlener kan toevoegen aan de organisatie.

 • Demo 3 illustreert het beheer van de trainingen geregistreerd door de trainers van de organisatie.

 • Demo 4 verduidelijkt hoe je als trainer de eigen gegevens kan wijzigen.

Een overzicht van de verschillende BelRAI websites en documentatie vind je hier.

Voor een optimale weergave van het kennis- en vormingsportaal dien je te beschikken over de nieuwste versie van een van de volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari of Microsoft Edge.

Handleiding: Zorgverlener

In de Handleiding 'Zorgverlener' worden alle functionaliteiten die de zorgverlener kan beheren op het vormingsportaal toegelicht.

Daarnaast kan je de instructiefilmpjes bekijken waarin de belangrijkste functies gedemonstreerd worden:

 • Demo 1 geeft een algemene inleiding en legt uit hoe je als zorgverlener jouw account kan wijzigen.

 • Demo 2 licht het tabblad ‘Instrumenten’ toe en toont hoe je als zorgverlener de BelRAI documentatie kan raadplegen.

 • Demo 3 verduidelijkt het tabblad ‘Trainingen’.

Voor een optimale weergave van het kennis- en vormingsportaal dien je te beschikken over de nieuwste versie van een van de volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari of Microsoft Edge.