Erkende BelRAI opleidingsinstanties

Een opleidingsinstantie moet een erkenning bekomen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Deze erkenning toont aan dat de voorziening aan de nodige voorwaarden voldoet om trainers en indicatiestellers op te leiden. Er zijn verschillende erkende opleidingsinstanties voor BelRAI Trainers in Vlaanderen met elk hun eigen opleidingsaanbod. Hieronder kan u een overzicht vinden van de reeds erkende instanties:

Voor meer informatie kan de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid geraadpleegd worden.