BelRAI Opleidingen

Om BelRAI instrumenten op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk, is het essentieel en verplicht om een opleiding te volgen als BelRAI Trainer bij een erkende BelRAI opleidingsinstantie. Als BelRAI Indicatiesteller dien je training te volgen bij een BelRAI Trainer of bij een erkende BelRAI opleidinginstantie.

Meer informatie over de verschillende erkende opleidingsinstanties voor BelRAI Trainers en hun aanbod kan hier teruggevonden worden.

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor een BelRAI Trainersopleiding bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek kan op het BelRAI vormingsportaal. De eerste stap is het aanmaken van een organisatie account:

 • Informatie (naam organisatie, voornaam + naam en mailadres van de verantwoordelijke) bezorgen aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek door te mailen naar [email protected] of [email protected].

 • De organisatieverantwoordelijke (de persoon die later bij de inschrijvingen de betaalverzoeken ontvangt) krijgt een uitnodiging om de organisatie account te vervolledigen en extra informatie over hoe BelRAI Trainers zich kunnen inschrijven. Enkel trainers zelf kunnen zichzelf inschrijven voor een opleiding.

Om een vlot gebruik van het vormingsportaal te garanderen kan u de handleidingen raadplegen. Indien u toch nog vragen en/of problemen hebt, kan u contact opnemen via [email protected]

Opleiding volgen bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft jarenlange ervaring met het opleiden van BelRAI Trainers. Al meer dan 40 opleidingsgroepen en 300 BelRAI Trainers werden door ons centrum opgeleid.

Er wordt gewerkt via een train de trainer model, dit betekent dat het Kwaliteitscentrum zorgverleners tijdens enkele opleidingsdagen opleidt tot trainers en daaropvolgend permanent intervisiemomenten aanbiedt. Het is de bedoeling dat een trainer na het volgen van de opleiding het BelRAI instrument kan gebruiken in de praktijk en in staat is om collega-zorgverleners op te leiden in het correct en betrouwbaar gebruiken van het instrument. Daarnaast staat de trainer ook in voor het opbouwen van expertise over het BelRAI instrument binnen de eigen organisatie.

Het Kwaliteitscentrum biedt vanuit haar expertise en ervaring opleidingen aan alsook permanente inhoudelijke ondersteuning. We nemen een coördinerende rol op als erkende opleidingsinstantie en hebben in dit kader het BelRAI vormings-, en kennisportaal gecreëerd.

 • Onze BelRAI experten hebben de opleidingspakketten ontwikkeld die door álle BelRAI Trainers onder de Vlaamse sociale bescherming gebruikt moeten worden.

 • De BelRAI Trainers krijgen opleiding en begeleiding van een team experten die al jarenlang rond BelRAI werken.

 • De BelRAI Trainers worden ook na het volgen van de opleiding ondersteund door een team van deskundigen via een digitale, inhoudelijke helpdesk. De BelRAI Trainer wordt het aanspreekpunt voor de door hem of haar opgeleide zorgverleners. Zij kunnen bij hun BelRAI Trainer terecht met hun vragen.

Momenteel biedt het Kwaliteitscentrum opleidingen BelRAI Screener + Sociaal Supplement en opleidingen BelRAI LTCF aan.

Opleidingsaanbod

Volgende geplande opleidingsgroepen kunnen momenteel teruggevonden worden op het BelRAI vormingsportaal (laatst aangepast op 03/06/2022):

BelRAI LTCF

 • BelRAI LTCF - Groep 15 (Gent) - Startdatum 22/08/2022, einddatum 28/11/2022

 • BelRAI LTCF - Groep 18 (Hasselt) - Startdatum 23/08/2022, einddatum 29/11/2022

 • BelRAI LTCF - Groep 17 (Kortrijk) - Startdatum 29/08/2022, einddatum 05/12/2022

 • BelRAI LTCF - Groep 16 (Aalst) - Startdatum 01/09/2022, einddatum 08/12/2022

 • BelRAI LTCF - Groep 10 (Leuven) - Startdatum 12/12/2022, einddatum 20/03/2023

 • BelRAI LTCF - Groep 11 (Leuven) - Startdatum 13/12/2022, einddatum 21/03/2023

 • BelRAI LTCF - Groep 12 (Gent) - Startdatum 20/12/2022, einddatum 28/03/2023

 • BelRAI LTCF - Groep 13 (Gent) - Startdatum 23/12/2022, einddatum 31/03/2023

Het opleidingstraject BelRAI LTCF Trainer bestaat uit  3 fysieke opleidingsdagen en
3 fysieke halve terugkomdagen. Het traject omvat eveneens een aantal e-learningmodules.

Competentieprofiel

BelRAI LTCF Trainer

BelRAI LTCF Indicatiesteller

Kostprijs

De kostprijs voor de trainersopleiding BelRAI LTCF bedraag 1020 euro (niet btw-plichtig).

BelRAI Screener + Sociaal Supplement

 • Combinatie BelRAI Screener + Sociaal supplement - Groep 30 (Gent) - Startdatum 9/06/2022, einddatum 13/10/2022

 • Combinatie BelRAI Screener + Sociaal supplement - Groep 31 (Antwerpen) - Startdatum 15/09/2022, einddatum 15/12/2022

 • Combinatie BelRAI Screener + Sociaal supplement - Groep 32 (Gent) - Startdatum 22/09/2022, einddatum 22/12/2022

Het opleidingstraject BelRAI Screener wordt aangeboden in combinatie met het BelRAI Sociaal Supplement en bestaat uit 2 opleidingsdagen en 2 halve terugkomdagen. Het traject omvat eveneens een aantal e-learningmodules.

Indien u reeds bent opgeleid als BelRAI LTCF of BelRAI Home Care Trainer kan u een verkort traject volgen. Deze verkorte opleiding BelRAI Screener + Sociaal Supplement omvat 1.5 opleidingsdagen en 1 halve terugkomdag. Daarnaast bestaat het eveneens uit een aantal e-learningmodules.

 • Verkorte opleiding BelRAI Screener + Sociaal Supplement - Groep 33 (Gent) - Startdatum 29/09, einddatum 1/12/2022

Kostprijs

De kostprijs voor de trainersopleiding BelRAI Screener + Sociaal Supplement bedraagt 648 euro (niet btw-plichtig). De kostprijs voor de verkorte BelRAI Screener + Sociaal Supplement trainersopleiding bedraagt 440 euro (niet btw-plichtig).

Wat na de opleiding?

Na het succesvol doorlopen van het opleidingstraject ontvangt de BelRAI Trainer een door de Vlaamse overheid erkend attest en krijgt men digitaal toegang tot het uitgewerkte trainersmateriaal.

De trainer neemt jaarlijks deel aan twee halve dagen intervisie, conform het Ministerieel Besluit over de opleidingsvereisten, om het attest als BelRAI Trainer te behouden.