BelRAI Opleidingen

Om BelRAI instrumenten op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk, is het essentieel en verplicht om een opleiding te volgen als BelRAI Trainer bij een erkende BelRAI opleidingsinstantie. Als BelRAI Indicatiesteller dien je training te volgen bij een BelRAI Trainer of bij een erkende BelRAI opleidinginstantie.

Meer informatie over de verschillende erkende opleidingsinstanties voor BelRAI Trainers en hun aanbod kan hier teruggevonden worden.

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor een BelRAI Trainersopleiding bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek kan op het BelRAI vormingsportaal. De eerste stap is het aanmaken van een organisatie account:

 • Informatie (naam organisatie, voornaam + naam en mailadres van de verantwoordelijke) bezorgen aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek door te mailen naar belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be of belrailtcf@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be.

 • De organisatieverantwoordelijke (de persoon die later bij de inschrijvingen de betaalverzoeken ontvangt) krijgt een uitnodiging om de organisatie account te vervolledigen en extra informatie over hoe BelRAI Trainers zich kunnen inschrijven. Enkel trainers zelf kunnen zichzelf inschrijven voor een opleiding.

Om een vlot gebruik van het vormingsportaal te garanderen kan u de handleidingen raadplegen. Indien u toch nog vragen en/of problemen hebt, kan u contact opnemen via belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be

Opleiding volgen bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft jarenlange ervaring met het opleiden van BelRAI Trainers. Al meer dan 40 opleidingsgroepen en 300 BelRAI Trainers werden door ons centrum opgeleid.

Er wordt gewerkt via een train de trainer model, dit betekent dat het Kwaliteitscentrum zorgverleners tijdens enkele opleidingsdagen opleidt tot trainers en daaropvolgend permanent intervisiemomenten aanbiedt. Het is de bedoeling dat een trainer na het volgen van de opleiding het BelRAI instrument kan gebruiken in de praktijk en in staat is om collega-zorgverleners op te leiden in het correct en betrouwbaar gebruiken van het instrument. Daarnaast staat de trainer ook in voor het opbouwen van expertise over het BelRAI instrument binnen de eigen organisatie.

Het Kwaliteitscentrum biedt vanuit haar expertise en ervaring opleidingen aan alsook permanente inhoudelijke ondersteuning. We nemen een coördinerende rol op als erkende opleidingsinstantie en hebben in dit kader het BelRAI vormings-, en kennisportaal gecreëerd.

 • Onze BelRAI experten hebben de opleidingspakketten ontwikkeld die door álle BelRAI Trainers onder de Vlaamse sociale bescherming gebruikt moeten worden.

 • De BelRAI Trainers krijgen opleiding en begeleiding van een team experten die al jarenlang rond BelRAI werken.

 • De BelRAI Trainers worden ook na het volgen van de opleiding ondersteund door een team van deskundigen via een digitale, inhoudelijke helpdesk. De BelRAI Trainer wordt het aanspreekpunt voor de door hem of haar opgeleide zorgverleners. Zij kunnen bij hun BelRAI Trainer terecht met hun vragen.

Momenteel biedt het Kwaliteitscentrum opleidingen BelRAI Screener + Sociaal Supplement, opleidingen BelRAI LTCF en opleidingen BelRAI Home Care aan. Daarnaast biedt het Kwaliteitscentrum ook introductiesessies over BelRAI en meer in het bijzonder het BelRAI LTCF instrument aan. Het is bovendien mogelijk om een opleiding 'inhouse' te laten doorgaan.

Opleidingsaanbod

Volgende geplande opleidingsgroepen kunnen momenteel teruggevonden worden op het BelRAI vormingsportaal:

BelRAI Screener + Sociaal Supplement

Basisopleiding

 • Combinatie BelRAI Screener + Sociaal Supplement - Groep 39 (Gent) - Startdatum 19/09/2023, einddatum 08/12/2023

Het opleidingstraject BelRAI Screener wordt aangeboden in combinatie met het BelRAI Sociaal Supplement en bestaat uit 2 opleidingsdagen en 2 halve terugkomdagen. Het traject omvat eveneens een aantal e-learningmodules.

De kostprijs voor de trainersopleiding BelRAI Screener + Sociaal Supplement bedraagt 648 euro (vrijgesteld van btw).

Verkorte opleiding

Indien u reeds bent opgeleid als BelRAI LTCF of BelRAI Home Care Trainer kan u een verkort traject volgen. Deze verkorte opleiding BelRAI Screener + Sociaal Supplement omvat 1.5 opleidingsdagen en 1 halve terugkomdag. Daarnaast bestaat het eveneens uit een aantal e-learningmodules.

 • Verkorte opleiding BelRAI Screener + Sociaal supplement - Groep 41 (Antwerpen) - Startdatum 28/09/2023, einddatum 14/11/2023

De kostprijs voor de verkorte BelRAI Screener + Sociaal Supplement trainersopleiding bedraagt 440 euro (vrijgesteld van btw).

Indien u reeds bent opgeleid als BelRAI LTCF Trainer kan u eveneens een verkort traject volgen voor enkel de BelRAI Screener. Deze verkorte opleiding BelRAI Screener omvat 1 opleidingsdag en 1 halve terugkomdag. Daarnaast bestaat het eveneens uit een aantal e-learningmodules.

 • Verkorte opleiding BelRAI Screener - Groep 40 (Gent) - Startdatum 26/09/2023, einddatum 17/10/2023

De kostprijs voor de verkorte BelRAI Screener + Sociaal Supplement trainersopleiding bedraagt 330 euro (vrijgesteld van btw).

Training indicatiestellers

Wil je een training volgen om zelf BelRAI Screener inschalingen te kunnen doen? Dan kan je een training tot indicatiesteller* BelRAI Screener volgen. Na deze training ontvang je een officieel attest BelRAI indicatiesteller voor de BelRAI Screener. Deze training omvat 3 halve trainingsdagen. Daarnaast bestaat het eveneens uit een aantal e-learningmodules.

 • Momenteel zijn er geen geplande trainingen BelRAI Screener.

De kostprijs voor de indicatiestellertraining BelRAI Screener bedraagt 330 euro (vrijgesteld van btw).

*Een BelRAI indicatiesteller kan zelf BelRAI instrumenten invullen en voltooien, maar kan geen trainingen geven. Een BelRAI Trainer kan eveneens BelRAI instrumenten invullen en voltooien, maar kan ook BelRAI trainingen geven om indicatiestellers op te leiden.

BelRAI Home Care

Basisopleiding

Het opleidingstraject BelRAI Home Care bestaat uit 3 opleidingsdagen en 3 halve terugkomdagen. Het traject omvat eveneens een aantal e-learningmodules.

De kostprijs voor de trainersopleiding BelRAI Home Care bedraagt 1020 euro (vrijgesteld van btw).

 • BelRAI Home Care - Groep 14 (Antwerpen) - Startdatum 12/09/2023, einddatum 21/11/2023

Verkorte opleiding

Indien u reeds bent opgeleid als BelRAI Screener Trainer kan u een verkort traject volgen voor de BelRAI Home Care. Deze verkorte opleiding omvat 2 opleidingsdagen en 2 halve terugkomdagen.

De kostprijs voor deze verkorte BelRAI Home Care trainersopleiding bedraagt 648 euro (vrijgesteld van btw).

 • Verkorte opleiding BelRAI Home Care - Groep 13 (Leuven) - Startdatum 07/09/2023, einddatum 19/10/2023

 • Verkorte opleiding BelRAI Home Care - Groep 16 (Gent) - Startdatum 14/11/2023, einddatum 19/12/2023

Indien u reeds bent opgeleid als BelRAI LTCF Trainer kan u een verkort traject volgen voor de BelRAI Home Care. Deze verkorte opleiding omvat 1 opleidingsdag en 2 halve terugkomdagen.

De kostprijs voor deze verkorte BelRAI Home Care trainersopleiding bedraagt 440 euro (vrijgesteld van btw).

 • Verkorte opleiding BelRAI Home Care - Groep 12 (Gent) - Startdatum 05/09/2023, einddatum 03/10/2023

BelRAI Long Term Care Facilities

Basisopleiding

 • BelRAI LTCF - Groep 26 (Gent) - Startdatum 6/09/2023, einddatum 29/11/2023

 • BelRAI LTCF - Groep 28 (Mechelen) - Startdatum 13/09/2023, einddatum 5/12/2023

 • BelRAI LTCF - Groep 30 (Hasselt) - Startdatum 19/09/2023, einddatum 12/12/2023

 • BelRAI LTCF - Groep 31 (Sint-Niklaas) - Startdatum 9/01/2024, einddatum 19/03/2024

Het opleidingstraject BelRAI LTCF Trainer bestaat uit  3 fysieke opleidingsdagen en
3 fysieke halve terugkomdagen. Het traject omvat eveneens een aantal e-learningmodules.

De kostprijs voor de trainersopleiding BelRAI LTCF bedraag 1020 euro (vrijgesteld van btw).

Introductiesessie

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de meerwaarde die het BelRAI LTCF instrument kan bieden voor jouw organisatie en belichten we de aandachtspunten bij de implementatie ervan. In deze sessie kom je als directielid/stafmedewerker/leidinggevende/personeelslid van een woonzorgcentrum te weten hoe je met de BelRAI LTCF aan de slag kan gaan binnen jouw organisatie.

Let op: deze sessie geeft je geen recht op een attest om een BelRAI instrument af te nemen, maar betreft een loutere introductie.

Deze sessies worden inhouse gegeven , voor meer informatie kan je vrijblijvend mailen naar belrailtcf@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be.

Verkorte opleiding

Indien u reeds bent opgeleid als BelRAI Screener Trainer kan u een verkort traject volgen. Deze verkorte opleiding BelRAI LTCF omvat 2 opleidingsdagen en 2 halve terugkomdagen. Daarnaast bestaat het eveneens uit een aantal e-learningmodules.

De kostprijs voor deze verkorte BelRAI LTCF opleiding bedraagt 648 euro (vrijgesteld van btw).

Competentieprofiel

BelRAI LTCF Trainer

BelRAI LTCF Indicatiesteller

Training indicatiestellers

Wil je een training volgen om zelf BelRAI LTCF inschalingen te kunnen doen? Dan kan je een training tot indicatiesteller* BelRAI LTCF volgen. Na deze training ontvang je een officieel attest BelRAI indicatiesteller voor het BelRAI LTCF instrument. Deze training omvat 2 volledige en 2 halve trainingsdagen. Daarnaast bestaat het eveneens uit een aantal e-learningmodules.

De kostprijs voor de training BelRAI LTCF bedraagt 648 euro (vrijgesteld van btw).

*Een BelRAI indicatiesteller kan zelf BelRAI instrumenten invullen en voltooien, maar kan geen trainingen geven. Een BelRAI Trainer kan eveneens BelRAI instrumenten invullen en voltooien, maar kan ook BelRAI trainingen geven om indicatiestellers op te leiden.

'Inhouse' opleidingen en trainingen

Wil je met jouw organisatie liever een inhouse opleiding of training organiseren? Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek biedt trainersopleidingen en trainingen van indicatiestellers inhouse aan.

Stuur een mail naar belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be indien je hierover meer informatie wenst.

Wat na de opleiding?

Na het succesvol doorlopen van het opleidingstraject ontvangt de BelRAI Trainer een door de Vlaamse overheid erkend attest en krijgt men digitaal toegang tot het uitgewerkte trainersmateriaal.

Om jouw attest als BelRAI Trainer te behouden, dien je twee maal per jaar een halve dag intervisie te volgen, startend vanaf het kalenderjaar volgend op het jaar waarin je jouw attest hebt behaald. De data van deze intervisiemomenten kan je terugvinden op het BelRAI vormingsportaal.

De kostprijs voor een intervisie bedraagt 110 euro (vrijgesteld van btw).